Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

MIND: bij Wlz insteken op kwaliteit in plaats van hogere tarieven

Sinds 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die ‘blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid’. MIND heeft jaren gelobbyd dat deze mogelijkheid ook aan mensen met psychische klachten geboden wordt. Zodat mensen met een blijvende zorgbehoefte niet elke keer opnieuw beoordeeld hoeven te worden. De vraag naar een Wlz-indicatie is groot, zo blijkt.

GGZ Nieuws.nl 24 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De instroom van mensen met een Wlz-indicatie op psychiatrische grondslag (26.000 mensen in 2022) is fors meer dan de schatting vooraf (16.000 mensen). Dit zorgde voor een financieel dilemma waarover we met minister Helder de afgelopen maanden intensief overleg hebben gevoerd. Vanwege de hogere kosten, wilde de minister eind 2022 nog ingrijpen door een lagere vergoeding voor de zorg toe te passen. Na vele gesprekken de afgelopen maanden is deze tariefmaatregel nu van tafel. Minister Helder schreef op 23 mei hierovereen brief aan de Kamer. MIND is opgelucht met dit besluit en tevreden met de afspraken die nu zijn gemaakt.

Tariefmaatregel van tafel: kwaliteit van de zorg voorop

Een tariefmaatregel zou kunnen leiden tot lagere kwaliteit van zorg of beperkte toegankelijkheid voor mensen met een ggz-grondslag in de Wlz. MIND is dan ook blij dat de tariefmaatregel niet wordt ingezet. Het akkoord dat nu is gesloten, lost de toegenomen kosten op door in te zetten op een verbetering van de kwaliteit van zorg en een betere aansluiting tussen Wmo en Wlz.  Het vertrekpunt van deze bestuurlijke afspraken is ervoor te zorgen dat mensen met een ernstige psychische aandoening en een langdurige, intensieve zorgvraag de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek ontvangen, waarin zij binnen de mogelijkheden van hun beperking het beste kunnen werken aan herstel en maatschappelijke participatie.

Bijdrage aan akkoord

MIND heeft de afgelopen periode intensief meegewerkt aan gesprekken over het akkoord waar wij ons ook bestuurlijk achter scharen. Dit deden we samen met de partijen betrokken bij de langdurige ggz en beschermd wonen – de Nederlandse ggz, Valente, de VNG en Zorgverzekeraars Nederland. Deze partijen willen gezamenlijk werken aan passende zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening en een langdurige, intensieve zorgvraag. Het moet gaan om kwaliteit, niet om besparingen. En om mensen, niet om regels.  We vinden het belangrijk dat de VNG en het Rijk de handen ineenslaan bij de uitvoering, samen met de andere zorgpartijen die betrokken zijn. De Wlz moet beschikbaar blijven voor wie dat nodig heeft.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.