Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Tarieven voor het pgb in veel gemeenten niet toereikend

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen alleen kwalitatief goede zorg inkopen als de tarieven hiervoor toereikend zijn. Daar strijden wij al jaren hard voor. Helaas is dat voor het pgb in de Wmo en de Jeugdwet in veel gemeenten niet het geval en zijn de verschillen tussen gemeenten groot. In de uitzending van EenVandaag van 18 maart vraagt Aline Molenaar daarom opnieuw aandacht voor toereikende tarieven en meer duidelijkheid over de opbouw van de tarieven.

Per Saldo 23 maart 2023

Nieuws

Pgb-tarieven worden voor de Wmo en de Jeugdwet door gemeenten zelf bepaald, binnen de wettelijke kaders. Er is maar een aantal gemeenten dat bij het vaststellen van de tarieven rekening houdt met de gevolgen van loonstijgingen in CAO’s en inflatie. Bij de meeste gemeenten blijven de tarieven al jaren gelijk of worden zelfs verlaagd. Uit onze oproep onder budgethouders blijkt dat ruim veertig gemeenten (1) de tarieven verlaagden. Kortingen op het tarief van 20, 30, of zelfs 50 procent zijn geen uitzondering. Dit heeft grote gevolgen voor de inkoop van zorg voor de budgethouder:

  • de huidige zorgverlener kan de zorg niet meer leveren, waardoor er afscheid moet worden genomen van een vertrouwde en betrouwbare zorgverlener;

  • de budgethouder moet naast de eigen bijdrage de meerkosten zelf bijbetalen;

  • in het ergste geval is er geen zorgverlener te vinden die de zorg wil bieden voor het lage tarief.

Van bewoners en ouders en bestuurders van pgb-wooninitiatieven ontvingen we na een oproep 68 meldingen over problemen door gestegen zorg- en energiekosten en kosten van levensonderhoud en een pgb-tarief dat niet toereikend is. De kostenstijgingen hebben invloed op de omvang en kwaliteit van de zorg voor de bewoners. Ook kunnen bewoners hun energiekosten vaak niet meer betalen, evenals zaken als voeding, kleding en verzekeringen.

Wat vinden en doen wij?

Het liefst zien we landelijk vastgestelde maximumtarieven, net als voor de Wet langdurige zorg. Zo  voorkomen we dat mensen in de problemen raken en er grote regionale verschillen ontstaan. Minister Helder gaf in de uitzending van EenVandaag aan dat ze die nu niet gaat doorvoeren. Wij pleiten daarom voor een verplichte aanpak om tarieven per zorgfunctie te bepalen. Daarbij moet men rekening houden met alle kostencomponenten en de marktwerking, zodat de tarieven marktconform zijn. Dit gaat de minister doen met een handreiking tarieven voor gemeenten, die moet zorgen voor een meer uniforme, uitlegbare en uitvoerbare werkwijze. Samen met de VNG nemen we deel aan de werkgroep die deze handreiking ontwikkelt. De handreiking is wat ons betreft een stap in de goede richting, maar nog lang niet voldoende. Als uit evaluatie blijkt dat dit niet op een goede manier wordt opgepakt of door onvoldoende gemeenten, dan zijn er wat ons betreft echt dwingende maatregelen nodig om tot marktconforme tarieven te komen. Wij streven ernaar voor de zomer grote stappen te zetten om tot de handreiking te komen. Wij blijven natuurlijk de ontwikkelingen op de voet volgen en trekken weer aan de bel als dat nodig is.

  1. https://www.pgb.nl/wp-content/uploads/2023/03/Lijst-gemeenten-die-tarieven-verlaagden.pdf

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.