Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

UWV: 73.578 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 73.578 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 zijn er in het vierde kwartaal van 2021 3.053 meer banen. Dat is een toename van 2%. Het aantal werkzame personen is in het vierde kwartaal van 2021 toegenomen met 1.734 personen.

Divosa 25 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Toename aantal werkzame personen binnen de banenafspraak

In het vierde kwartaal van 2021 werken 128.468 personen binnen de banenafspraak. Het aantal personen dat in het afgelopen kwartaal werk vindt (6.930) is groter dan het aantal personen dat werk verliest (5.987) binnen de banenafspraak. Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt (2.659) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (1.868). Dit veroorzaakt de positieve toename (1.734) van het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak.

Toename aantal personen binnen de banenafspraak

Ten opzichte van vorig kwartaal, zijn er 2.396 personen binnen de banenafspraak bijgekomen. Het totale aantal binnen de banenafspraak komt daarmee op 245.884 personen. Er zijn 2328 personen uit de doelgroep van de banenafspraak gestroomd, waarvan 265 personen de AOW leeftijd bereikt hebben en 1.564 personen een beschutte werkplek binnen WSW krijgen. Op basis van vrijwillige uitschrijving behoren 50 mensen niet meer tot de doelgroep banenafspraak.

Er stromen 4.724 personen in, waarvan 2.344 onder de doelgroep Participatiewet (2.344) en 1.563 waarvan de WSW beschut werk is komen te vervallen.

Cijfers beschut werk

Naast de nieuwe cijfers Banenafspraak zijn vandaag ook de cijfers beschut werk gepubliceerd. Op 31 december 2021 hadden 10.112 personen een positief advies beschut werk. Van deze personen zijn 6.767 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 351 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Interactieve Dashboards

In het interactieve Dashboard banenafspraak geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer.

In het dashboard staan cijfers over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.

De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ. De cijfers over beschut werk worden in een Dashboard beschut werk weergegeven en ieder kwartaal geactualiseerd. Naast de dashboards publiceert UWV ieder kwartaal een PDF rapportage ‘Transparantie van klantprofielen’.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.