Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Bestuurlijke afspraken Wet zorg en dwang ondertekend

Op vrijdag 2 februari 2024 hebben 18 organisaties* hun handtekening gezet onder de bestuurlijke afspraken over de uitvoering van de Wet zorg en dwang. Onvrijwillige zorg is soms nodig om goede zorg te kunnen geven en de veiligheid van de cliënt te kunnen waarborgen. Maar onvrijwillige zorg beperkt de grondrechten van extra kwetsbare mensen en daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Dat is het belangrijkste doel van de Wet zorg en dwang.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 8 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Tegelijkertijd weten we dat de wet zoals die nu is opgeschreven moeilijk uit te voeren is in de dagelijkse praktijk. Dat moeten we dus anders doen, maar dat kost veel tijd. Daarom zijn er afspraken gemaakt om de uitvoering van de wet nu al makkelijker te maken en de rechtsbescherming voor de mensen die met onvrijwillige zorg te maken hebben te versterken. Dat laatste doen we bijvoorbeeld door meer geld uit te trekken voor de inzet van de cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en staat naast de cliënt. Dat is ontzettend belangrijk. Daarnaast zetten we de bedoeling achter het zogeheten stappenplan weer centraal: multidisciplinaire besluitvorming met de cliënt en/of vertegenwoordiger en een tijdige en periodieke evaluatie van ingezette onvrijwillige zorg. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor maatwerk en passende zorg op de juiste plek.

Alle instellingen voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2024 volgens de nieuwe afspraken werken.

*Dit zijn: ActiZ, Alzheimer Nederland, Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), Federatie Landbouw en zorg, Het LSR, Ieder(in), KansPlus, Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), SoloPartners, Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en woonzorg (SPOT), Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mede namens het CIZ, het CIBG, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.