Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Eerste stap in vereenvoudiging Wet zorg en dwang

anaf 1 januari 2024 gelden de wettelijke evaluatietermijnen uit het stappenplan van de Wet zorg en dwang (Wzd) niet meer voor cliënten en hun zorgverleners. In plaats daarvan spreken zij zelf af wanneer zij de zorg evalueren. V&VN-bestuurder Jaap Kappert: “Daardoor wordt de evaluatie meer gericht op de cliënt en sluit het stappenplan beter aan bij het zorgproces.”

V&VN 23 december 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Eind vorig jaar bleek na een uitgebreide evaluatie (1) dat de Wzd moeilijk uitvoerbaar is in de praktijk. Naar aanleiding hiervan werkt het ministerie van VWS aan een voorstel om de wet te verbeteren. Maar het duurt nog jaren voordat de aangepaste wet in werking kan treden. Daarom zijn er nu afspraken (2) gemaakt die een eerste stap zijn om de uitvoerbaarheid te verbeteren.

Minder administratie

De afspraken zijn een eerste stap naar minder administratie. Een belangrijk onderdeel is het vervallen van de wettelijke evaluatietermijnen uit het stappenplan van de Wzd voor cliënten en hun zorgverleners.

De betrokken zorgpartijen steunen de bestuurlijke afspraken, met uitzondering van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Dit betekent dat zorgorganisaties die lid zijn van VGN, kunnen kiezen tussen de bestuurlijke afspraken en de huidige Wzd. Dat maakt het onduidelijk voor de zorgprofessionals in de VG-sector.

V&VN-bestuurder Jaap Kappert: “Wij hebben in een brief naar VGN aangegeven dat deze nieuwe afspraken voor zorgprofessionals direct betekenis hebben. Wij verwachten daarom dat de zorgorganisaties het mogelijk maken dat zij de afspraken kunnen uitvoeren. Hierover willen wij snel duidelijkheid van VGN.”

Ideeën van onze leden

De bestuurlijke afspraken vormen een eerste stap in het verbeteren van de uitvoering van de Wet zorg en dwang. In de komende tijd werkt het ministerie van VWS aan het wetsvoorstel om deze wet aan te passen. Jaap: “Met de constructieve ideeën van onze leden helpen we mee om de wet beter te maken.”

  1. https://www.venvn.nl/nieuws/wzd-en-wvggz-onwerkbaar-in-de-praktijk-hoe-nu-verder/

  2. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/12/01/bestuurlijke-afspraken-uitvoering-wet-zorg-en-dwang-wzd-2024-tot-inwerkingtreding-herziening-wzd

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.