Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Internetconsultatie wetsvoorstel vereenvoudiging beroepenstructuur van de psychologische beroepen

Vandaag is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel tot wijziging van de beroepenstructuur van de psychologische beroepen in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Het doel van het wetsvoorstel is om de beroepenstructuur te verduidelijken zodat patiënten en verwijzers sneller de juiste behandelaar kunnen vinden. Voorgesteld wordt om één breed basisberoep voor de psychologische zorg te creëren: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Deze wijziging moet professionals én patiënten meer duidelijkheid geven bij wie men terecht kan voor de best passende behandeling in de psychologisch zorg. Het breed gedragen advies ‘Een vernieuwde structuur voor academische beroepen in de psychologische zorg’ van beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en P3NL vormt de directe aanleiding van het wetsvoorstel.

Rijksoverheid 29 januari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Internetconsultatie

Het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG is op 29 januari 2024 in internetconsultatie gegaan. Via internetconsultatie kan iedereen zijn of haar ideeën over het voorstel kenbaar maken. De consultatie sluit op 26 februari 2024. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt het voorstel eventueel aangepast. Daarna gaat het wetsvoorstel via de ministerraad naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding van de nieuwe beroepenstructuur is 1 januari 2026. Dit geldt niet voor de bepalingen die gaan over de psychotherapeut. Vanwege een overgangstermijn van vijf jaar treden deze bepalingen later in werking.

Sneller de juiste behandelaar

Het wetsvoorstel houdt in dat er één breed basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG zal komen: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. In dit nieuwe beroep worden de bestaande gezondheidszorgpsychologen en de Kinder- en Jeugdpsychologen NIP samengebracht. Ook gaan het huidige basisberoep van psychotherapeut en het specialisme van klinisch psycholoog samen in het nieuwe specialisme van klinisch psycholoog-psychotherapeut. Beroepsverenigingen creëren in hetzelfde traject een privaat overzichtsregister waarin BIG-geregistreerde psychologische beroepsbeoefenaren aangemerkt kunnen worden als aanbieders van methodisch, doelgroep- of referentiekadergebonden expertise. Ook dit draagt eraan bij dat patiënten sneller de juiste behandelaar kunnen vinden voor de psychologische zorg. Het wetsvoorstel brengt geen wijziging aan in andere beroepen in de Wet BIG, zoals de orthopedagoog-generalist, psychiater en klinisch neuropsycholoog.

Integraal Zorgakkoord

De wijziging van de Wet BIG sluit aan bij de afspraken van het Integraal Zorgakkoord om de beschikbare capaciteit optimaal in te zetten. Met de vereenvoudiging van de psychologische beroepenstructuur in de Wet BIG is een bredere inzet van de juiste behandelaars sneller mogelijk. Het ministerie van VWS en de beroepsverenigingen in de psychologische zorg werken samen aan de wijzigingen in de beroepenstructuur. De voorbereidingen voor de wijziging worden uitgevoerd door het NIP, NVP en hun partners in het programma Beroepenstructuur psychologische zorg. Het is uniek dat de beroepsverenigingen voor psychologen en psychotherapeuten in een nauwe samenwerking zowel de voorbereiding als de daadwerkelijke uitvoer van de wijziging van de beroepenstructuur in de psychologische zorg realiseren.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.