Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Financieringsmogelijkheden Wet zorg en dwang buiten de instelling (Zvw)

Vanaf 1 januari 2024 kan de tijdsinzet van functionarissen in de extramurale setting die betrokken zijn bij het stappenplan in de Wet zorg en dwang worden gedeclareerd.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 19 juli 2023

Het stappenplan beschrijft de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. In het stappenplan staat ook welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij op welk moment moet betrekken en op welke momenten het zorgplan geëvalueerd moet worden. Het doel van het stappenplan is om onvrijwillige zorg te voorkomen, zo snel mogelijk af te bouwen of minder ingrijpende alternatieven in te zetten.

Om deze bekostigingsmogelijkheid mogelijk te maken heeft de minister voor Langdurige Zorg en Sport de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om hiervoor zogenoemde prestatiebeschrijvingen met maximumtarieven vast te stellen. Dit helpt de (verdere) implementatie en uitvoering van de Wet zorg en dwang.

De beleidsregel en prestatie- en tariefbeschikking voor de Wet zorg en dwang kunt u hier vinden:

Beleidsregel Wet zorg en dwang

Prestatie- en tariefbeschikking Wet zorg en dwang

Publicatie

Stappenplan wet zorg en dwang

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.