Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Artikel 15

Informatie geldend op 01-01-2022

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2006

nieuwe-regeling

16-06-2005

Stb. 2005, 358

29763

09-12-2005

Stb. 2005, 649

tekstplaatsing-wijziging

31-01-2006

Stb. 2006, 79

31-01-2006

Stb. 2006, 79

Alg. 1

Opmerkingen

  • 1) Tekstplaatsing met aanpassing van in de regeling genoemde nummering.