Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Artikel 14

 • 1

  De vraag of een verzekerde behoefte heeft aan een bepaalde vorm van zorg of een bepaalde andere dienst, wordt slechts op basis van zorginhoudelijke criteria beantwoord.

 • 2

  De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing door in die overeenkomst aangewezen categorieën zorgaanbieders, waaronder in ieder geval de huisarts.

 • 3

  De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat zijn modelovereenkomst aansluit bij de afspraken, bedoeld in artikel 2.7, vierde lid, van de Jeugdwet.

 • 4

  De zorgverzekeraar stemt de wijze waarop hij zijn verantwoordelijkheden op grond van deze wet uitvoert, af met de colleges van burgemeester en wethouders met het oog op de wettelijke verantwoordelijkheden van die laatsten.

 • 5

  Voor zover een verzekerde ingevolge zijn zorgverzekering toestemming behoeft van de zorgverzekeraar dan wel een verwijzing of een recept van een deskundige is vereist voor het verkrijgen van de verzekerde prestaties, en de verzekerde in het bezit is van deze toestemming, deze verwijzing of dit recept, geldt die toestemming, die verwijzing of dat recept als titel voor het verkrijgen van de verzekerde prestaties gedurende de periode waarvoor de toestemming is verleend of de verwijzing of het recept geldig is, en verlangt een nieuwe verzekeraar niet dat nogmaals toestemming wordt gevraagd of dat een verwijzing of recept wordt overgelegd.

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  artikel: 1.1

 2. Beleidsregels machtigingsvereiste
  tekst: tekst

 3. Jeugdwet
  artikel: 10.2

 4. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  tekst: tekst

 5. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  tekst: tekst

 6. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  artikel: 1.1

 7. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  tekst: tekst

 8. Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
  artikel: 1

 9. Zorgverzekeringswet
  artikel: 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2015

wijziging

01-03-2014

Stb. 2014, 105

33684

14-11-2014

Stb. 2014, 443

15-02-2014

wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

03-02-2014

Stb. 2014, 62

01-06-2009

wijziging

10-04-2008

Stb. 2008, 164

30380

23-05-2008

Stb. 2008, 186

Alg. 1

wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 271

31405

23-05-2008

Stb. 2008, 186

01-01-2008

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005
samen met
22-11-2006

Stb. 2005, 649
samen met
Stb. 2006, 630

Inwtr. 2

01-01-2007

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 644

30831

11-12-2006

Stb. 2006, 701

13-12-2006

wijziging

22-11-2006

Stb. 2006, 629

30668

22-11-2006

Stb. 2006, 629

01-01-2006

nieuwe-regeling

16-06-2005

Stb. 2005, 358

29763

09-12-2005

Stb. 2005, 649

Alg. 3

tekstplaatsing-wijziging

31-01-2006

Stb. 2006, 79

31-01-2006

Stb. 2006, 79

Alg. 4

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

Alg. 5

Opmerkingen

 • 1) Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 5 toe.

 • 2) Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2005/649 gesteld op 1 januari 2007.

 • 3) De tekst van het derde lid is vastgesteld in Stb. 2005/358.

 • 4) Tekstplaatsing met aanpassing van in de regeling genoemde nummering.

 • 5) De tekst van het derde en vierde lid is vastgesteld in Stb. 2005/358.