Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Artikel 11a [Vervallen per 16-07-2014]

[Vervallen]

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
    tekst: tekst

  2. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (uitvoering Begrotingsakkoord 2013)
    artikel: IV

  3. Zorgverzekeringswet
    artikel: 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

16-07-2014

t/m 01-01-2014

vervallen

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

01-01-2013

nieuw

12-07-2012

Stb. 2012, 381

33288

12-07-2012

Stb. 2012, 381

Alg. 1

Opmerkingen

  • 1) Artikel IV van Stb. 2012/381 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.