Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Artikel 14a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  tekst: tekst

 2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 15

 3. Ziektewet
  artikel: 29f

 4. Zorgverzekeringswet
  artikel: 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2015

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

01-01-2010

vervallen

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

06-10-2005

Stb. 2005, 525

01-01-2007

nieuw

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649