Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Artikel 12

 • 1

  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter bescherming van het algemeen belang vormen van zorg of overige diensten worden aangewezen die de zorgverzekeraar slechts verstrekt of vergoedt indien tussen hem en de aanbieder van de desbetreffende zorg of dienst een overeenkomst over de te leveren zorg of dienst en de daarvoor in rekening te brengen prijs is gesloten, dan wel indien de aanbieder bij hem in dienst is.

 • 2

  Bij deze algemene maatregel van bestuur kunnen tevens vormen van zorg of overige diensten worden aangewezen waarvoor de zorgverzekeraar met iedere instelling die binnen zijn werkgebied is gelegen of waarvan zijn verzekerden naar verwachting regelmatig gebruik zullen maken, op haar verzoek een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid sluit.

 • 3

  Een instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel m, onder 1°, die voor een in het tweede lid bedoelde vorm van zorg of dienst een overeenkomst met een zorgverzekeraar heeft gesloten, is verplicht desgevraagd met een andere zorgverzekeraar een gelijke overeenkomst te sluiten.

 • 4

  Het tweede en het derde lid gelden niet indien de zorgverzekeraar respectievelijk instelling ernstige bezwaren heeft tegen het sluiten van een overeenkomst met de instelling respectievelijk zorgverzekeraar die om die overeenkomst vraagt.

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  tekst: tekst

 2. Wet marktordening gezondheidszorg
  artikel: 58

 3. Zorgverzekeringswet
  artikel: 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2008

wijziging

15-11-2007

Stb. 2007, 490

31094

15-11-2007

Stb. 2007, 490

01-01-2006

tekstplaatsing-wijziging

31-01-2006

Stb. 2006, 79

31-01-2006

Stb. 2006, 79

Alg. 1

nieuwe-regeling

16-06-2005

Stb. 2005, 358

29763

09-12-2005

Stb. 2005, 649

Opmerkingen

 • 1) Tekstplaatsing met aanpassing van in de regeling genoemde nummering.